Fiske med ekolod: Tips för nybörjare

För att få ut så mycket som möjligt av din fiskeupplevelse kan du överväga att använda ekolod (sonarutrustning). Ekolod kan hjälpa dig att hitta fisk snabbare och lättare, och den kan också hjälpa dig att avgöra fiskens storlek och plats. I det här blogginlägget ger vi tips för nybörjare om hur man använder ekolod när man fiskar. Vi kommer också att diskutera de olika typerna av sonarteknik som finns på marknaden idag.

Vad är fiske med ekolod och hur fungerar det?

Ekolod är en teknik som använder sonarteknik för att hjälpa fiskare att hitta och fånga fisk. Ekolod fungerar genom att ljudvågor sänds ut i vattnet, som sedan studsar mot föremål (t.ex. fisk) och återvänder till ekolod enheten. På så sätt kan fiskarna se var fisken befinner sig i förhållande till båten och det hjälper dem också att se fiskens storlek.

Med andra ord så är det ett ganska smidigt verktyg om man vill optimera sitt fiske och få dom där riktigt stora och fina fiskarna.

De olika typerna av sonarteknik som finns tillgängliga idag

Det finns två huvudtyper av sonarteknik: aktiv och passiv. Aktiv sonar sänder ut en ljudvåg och lyssnar sedan efter ekot, medan passiv sonar helt enkelt lyssnar efter ljud som redan finns i vattnet (t.ex. fisk).

Aktiv ekolod är i allmänhet dyrare än passiv ekolod, men den är också mer exakt. Passiv sonar är å andra sidan billigare och kan användas under fler olika förhållanden (t.ex. grunt vatten).

Om du är en nybörjare rekommenderar vi att du använder passiv sonar. Det är ett utmärkt sätt att komma igång utan att lägga allt för mycket pengar på det.

Tips på hur man använder ekolod vid fiske för nybörjare

Nu när du vet lite om fiske med ekolod så kommer vi att ge er några tips om hur du använder det.

När du använder ekolod ska du tänka på följande:

 • Leta efter fisk nära vattenytan. Fiskar samlas ofta nära ytan, särskilt om de äter.
 • Leta efter fiskstimm. När du ser en grupp fiskar på ekolodet är det troligt att det finns fler fiskar i det området.
 • Leta efter betesfisk. Betesfiskar lockar ofta till sig större fiskar, så om du ser dem på ekolodet vet du att det förmodligen också finns större fiskar i området.
 • Använd din djupsökare för att bestämma fiskens storlek. Djupmätaren ger dig en uppskattning av hur djupt fisken befinner sig i vattnet.
 • Använd din ekolod för att avgöra var hindren finns. Sonaren kan hjälpa dig att undvika undervattenshinder, t.ex. stenar och stockar.

en muräna

För- och nackdelar med att använda ekolod vid fiske

Nu när du vet hur du använder ekolod för fiske, ska vi ta en titt på några av fördelarna och nackdelarna med den här tekniken.

Fördelar:

 • Hjälper dig att hitta fisk snabbare och lättare
 • Hjälper dig att bestämma fiskens storlek och plats
 • Kan hjälpa dig att undvika undervattenshinder

Nackdelar:

 • Aktiv sonar kan vara dyrare än passiv sonar
 • Fungerar kanske inte så bra på grunt vatten
 • Kan inte avgöra exakt var fisken befinner sig

Ekolod är ett fantastiskt verktyg för fiskare och kan hjälpa dig att hitta fisk snabbare och enklare. Den kan också hjälpa dig att avgöra fiskens storlek och plats. Dessutom kan ekolod hjälpa dig att undvika undervattenshinder. Aktiv sonar kan dock vara dyrare än passiv sonar, och den kanske inte fungerar så bra på grunt vatten.